• 026446821683366
  • هشتگرد، جاده سعید آباد، شهرک درخشانیه، خیابان دهم

محصولات

تولیدات قارچ درخشانیه در بسته بندی های:

بسته 200 گرمی قارچ درخشان

بسته 200 گرمی


بسته 400 گرمی قارچ درخشان

بسته 400 گرمی


بسته 1000 گرمی قارچ خوراکی

بسته 1000 گرمی


قارچ درخشان