• 026446821683366
  • هشتگرد، جاده سعید آباد، شهرک درخشانیه، خیابان دهم

سالن پرورش قارچ

سالن پرورش قارچ

سالن پرورش قارچ

قارچ درخشانیه با بهترین کیفیت تولید و به بازار عرضه می‌گردد.